Sælers livret er torsk

Torsk er sælers yndlingsspise, og når de går på rov i fiskernes garn, fravælger de typisk skrubber, rødspætte, pighvar og andre fladfisk. Det fremgår af undersøgelsen ”Sælskader i det kystnære fiskeri ved Bornholm,” som forskere ved DTU Aqua har gennemført for Miljøstyrelsen.

Foto:

Udgivet

Undersøgelsen bestod dels af interviews med ti fiskere om sælernes skader på deres fangst og redskaber, dels af praktiske forsøg.

Alle fiskerne forklarede, at de har oplevet skader på deres fangster, og alle sagde, at sælerne helst vil have torsk, og at op til 100 procent af torskene kunne være skadede. Fiskerne var også enige om, at sælerne generelt ikke tager ret mange fladfisk.

Fiskernes erfaringer bekræftet

Undersøgelsen blev sat i værk, fordi fiskerne omkring Bornholm oplever, at sælerne æder og ødelægger deres fangst, og resultaterne fra undersøgelsen bekræfter deres oplevelse.

Det viste sig, at jo længere tid garnene stod, jo flere fisk blev skadet eller fjernet, og særligt torsk var et yndet mål for sælerne. I gennemsnit skadede eller fjernede de 46 procent af torskene fra garnene og i flere tilfælde 100 procent. For fladfisk var tallet kun tre til seks procent.

Da torskefiskeri i 2022 og 2023 i praksis ikke er lovligt i Østersøen, kan sælerne derfor ikke siges at skade fiskeriets økonomi i væsentlig grad i øjeblikket. Netop dette er afgørende for, om regulering af gråsæler omkring Bornholm kan fortsætte.

Ingen regulering efter torskestop

Gråsælen er fredet, men i perioden fra 2016 til udgangen af 2021 var det muligt at få tilladelse til at regulere – det vil sige skyde – et vist antal gråsæler ved Bornholm hvert år af hensyn til økonomien i torske- og laksefiskeriet.

Nu er den ordning imidlertid sat på pause, fordi torske- og laksefiskeri i Østersøen praktisk talt er forbudt. Torskebestandene i Østersøen er så pressede, at EU´s kvoteforlig for 2022 reducerede kvoterne på laks og torsk til et minimum, og de gælder kun for bifangst.

EU’s fiskeriministre har desuden indgået et forlig om kvoterne for fiskeriet i Østersøen i 2023. Kvoterne blev fastholdt på et meget lavt niveau i tråd med den biologiske rådgivning og forvaltningsplanen for Østersøen.

Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke bliver aktuelt at give tilladelse til regulering af gråsæl omkring Bornholm i 2023 med henvisning til at de skader fiskeriet.

Regulering af gråsæl andre steder

EU´s stop for erhvervsmæssigt fiskeri af laks og torsk i den vestlige Østersø i 2023 gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland, det meste af Sjælland og Bornholm. I disse områder kan man derfor ikke få tilladelse til at regulere sæl for at undgå skader på torskefiskeri.

I de såkaldte ICES-områder i Skagerrak, Kattegat og Nordsøen er der fortsat et kommercielt torskefiskeri, og derfor kan man få lov til at regulere gråsæler der med henvisning til skader på torskefiskeriet.

Fiskerne har siden 2016 haft mulighed for at indberette skader på deres fangst fra sæler til Fiskeristyrelsen. En opgørelse fra hele landet i 2021 viser, at der er tale om relativt små økonomisk tab for alle andre arter end torsk. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at forudsætningerne for at give tilladelse til at regulere gråsæler for at beskytte andet fiskeri end fiskeri af torsk generelt ikke er opfyldt. Alle ansøgninger bliver dog vurderet.

Vildtskadebekendtgørelsen giver desuden mulighed for at få tilladelse til regulering af gråsæler ved havbrug for at undgå skader på fiskene og i vandløb for at beskytte pressede fiskebestande af stalling, snæbel, ål, laks og ørred. Det gælder overalt i danske farvande – også ved Bornholm.

Der kan dog være hensyn til f.eks. Natura 2000 og reservatbekendtgørelser, som forhindrer eller begrænser muligheden for regulering.

Læs undersøgelsen om sælskader på fiskeriet ved Bornholm

Reglerne for regulering af sæler fremgår af Vildtskadebekendtgørelsen § 25, stk. 1 og stk. 2


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev