Om Naturavisen

Naturavisen.dk er et publicistisk fællesskab, og vi forpligter os til at levere journalistik af høj kvalitet.

Naturavisen.dk udkommer primært digitalt, men uanset hvilken medieplatform, vi vælger at udkomme på vil vi følge de samme høje standarder for vores journalistik.

Vi ønsker at levere oplysning, underholdning og ny viden til vores læsere og abonnenter. På Naturavisen.dk bestræber vi os på, at give alle vores kilder en fair behandling efter de højeste journalistiske standarder, og at sikre læserne en redelig og troværdig journalistik. Vi efterlever reglerne for god presseskik i Medieansvarsloven.

Samtlige bidragydere på Naturavisen.dk er forpligtede til at sætte sig ind i vores etiske regler og efterleve dem i deres journalistiske/litterære arbejde:

Historierne på Naturavisen.dk skal  kritisk funderede, fordomsfri og fair. Journalistens egne holdninger må gerne komme frem, men det skal ske tydeligt og deklareret, og må ikke få indflydelse på en sags udfoldelse og fremlæggelse.

Naturavisen.dk`s bidragsydere skal have en kritisk indstilling til kilder, og kildernes motiver og egeninteresser skal til enhver tid indgå i den journalistiske vurdering af en beskreven sag.

Alle bidragydere på Naturavisen.dk arbejder under åben identitet med mindre særlige forhold gør sig gældende, så en sag med væsentlig offentlig interesse ikke kan tilvejebringes på anden vis end ”under cover,” eller ved brug af anonyme kilder, som kun må ske rent undtagelsesvist.

Naturavisen.dks artiklers vinkling, rubrikker, underrubrikker, billedtekster mv. skal have reel dækning i research og dokumentation.

Artikler, hvor der indgår konflikter og/eller interessemodsætninger må som udgangspunkt ikke være baseret alene på èn kilde, og alle parter i en sag skal høres eller i behørigt omfang være forsøgt hørt.

Det skal fremgår af artiklen, hvis ikke det er lykkedes at få en modparts kommentar i sagen.

Naturavisen.dk forbeholder sig retten til at moderere i eller fjerne kommentarer, der strider imod vores etiske retningslinjer eller strider imod dansk lovgivning.

Historier på Naturavisen.dk skal være præget af en uafhængig og kritisk tilgang, og historier, der er skrevet af andre end Naturavisen.dks journalister eller faste bidragydere skal være tydeligt deklareret.

På Naturavisen.dk vil vi opretholde en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionel tekst. Redaktionel omtale må ikke være en betingelse for indrykning  af annoncer.

Der kan optages betalte artikler på Naturavisen.dk, men det skal klart fremgår af artiklen, at der  er tale om betalt indhold.

Efter mange forberedelser har vi kastet os ud i at skabe en webavis, der tager naturen alvorligt, og som ikke er underlagt særinteresser. Vi nyder og deler gerne de mange naturkyndige foreninger og menneskers nyheder, men altid med retten til at stille kritiske spørgsmål, og ikke være til fals for monopoliserede sandheder.

Vi ønsker med Naturavisen.dk at skabe et digitalt, og fysisk, fællesskab for mennesker, der elsker naturen og som synes at naturens fremtid er alt for vigtig til at blive gemt i mediernes notespalter eller pop op features.

Naturavisen.dk er tænkt som mere end en dedikeret nyhedsformidler fra naturens verden.

Vi har en drøm om at skabe en af Danmarks bedste, sjoveste, mest legende, ambitiøse og nidkære fællesskab, hvor kreativitet, humor og modige naturelskere støtter hinanden i at skabe det bedste webunivers  om naturen, altid med kant og med et mål om at skabe indsigt, som kan give merværdi for vores læsere, og ikke mindst mulighed for at hjælpe mennesker, der er kommet i nød på grund af naturen.

Via debat og oplysning vil vi bygge bro mellem elitens natursyn og den folkelige lyst til at passe på og gøre brug af naturen. Vi vil være naturens publicistiske vagthund, der stiller spørgsmålstegn ved og skubber til debat om vedtagne sandheder.

Naturavisens nyhedsbrev