Abonnementsbetingelser

Generelt

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnenter på digitale udgivelser købt hos Naturavisen.dk.

Abonnenter skal være fyldt 18 år for at tegne et abonnement hos Naturavisen.dk. Når du køber et abonnement, accepterer du samtidig Informations abonnementsbetingelser.

Abonnementsindhold

Abonnenten får med sit abonnement adgang til det for tiden gældende abonnementsindhold, alt efter valg af abonnementstype. Abonnementsindholdet kan ændres fra tid til anden efter Naturavisen vilje. Såfremt abonnenten ønsker at ændre på abonnementstypen, kan dette ske ved udløb af abonnementsperioden ved kontakt til Informations kundeservice. Kontaktinformationer står nederst i disse abonnementsbetingelser.

Alle abonnementers online adgang kan deles af to personer i husstanden.

Abonnementer må ikke overdrages til andre. Misbrug medfører øjeblikkelig opsigelse af abonnementet fra Naturavisens side uden kompensation. Det digitale abonnement kan ikke afbrydes (f.eks. feriestoppes) i den betalte periode.

Ved fejl vedrørende Naturavisen.dk, bedes abonnenten kontakte kundeservice. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Naturavisen frasiger sig ansvaret for fejl på abonnentens eller dennes udbyders tekniske udstyr, nedetid på IT- og Telenettet i øvrigt eller andre udefrakommende begivenheder, som påvirker driften. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter disse er kommet til Naturavisen kendskab. Som udgangspunkt godtgøres der ikke for nedetider.

Varighed

Abonnementer på Naturavisen er forudbetalt og fortsætter automatisk til normalpris, indtil de opsiges, medmindre andet er angivet. Kampagneabonnementer enten stopper automatisk eller fortsætter efter introduktionsperiodens udløb til den til enhver tid gældende normalpris, medmindre det opsiges. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløb af indeværende abonnementsperiode. Vi anbefaler at opsige i god tid, så man ikke risikerer at blive opkrævet for levering i en ny abonnementsperiode. Abonnementet skal altid opsiges skriftligt eller telefonisk, det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale.

Abonnementer med en varighed over én måned, kan opsiges før udløb, her gælder opsigelsesvarslet indeværende måned, plus én måned.

Ved betalte kampagneabonnementer med en varighed af 6 eller 12 måneder, kan der tidligst opsiges efter de første fem måneder med en måneds varsel til udløbet af en måned (jf. Forbrugeraftalelovens kap. 7, § 28). Naturavisen forbeholder sig retten til at opsige abonnementet ved misligholdelse. Uanset opsigelse, er abonnenten til enhver tid forpligtet til at betale for den periode, hvor abonnenten har haft adgang til produktet.

Betaling

Der betales forud. Inden udløbet af en periode udsendes automatisk opkrævning for den kommende periode. Abonnementet opkræves ved tilsendelse af MobilePay eller gentagende kortbetaling.

Det er abonnentens eget ansvar at holde sine betalingsoplysninger opdaterede, så Naturavisen har mulighed for at modtage rette betaling af abonnement. Hvis det ikke er muligt for Information at modtage betaling, forbeholder Naturavisen sig retten til at stoppe abonnementet med øjeblikkelig virkning.

Pris

Abonnementets pris fremgår af regningen. Vær opmærksom på, at der ofte ydes perioderabat, dvs. at abonnementet er billigere pr. dag jo længere periode, det tegnes for.

Prisændringer varsles via avisen og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Aftaler om abonnement indgået ved fjernsalg, dvs. hvor aftalen indgås ved fjernkommunikation, uden at parterne mødes fysisk f.eks. telefonsalg, er omfattet af lovens regler om fortrydelsesret. Ved et sådant køb har abonnenten 14 dages fortrydelsesret. Vil abonnenten bruge fortrydelsesretten, skal abonnenten give Informations kundeservice underretning herom på e-mail info@naturavisen.dk eller tlf. 47 52 88 86. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Abonnenten pålægges at betale for den digitale adgang inden for fortrydelsesretten (jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, §25).

Persondata

Når du tegner et abonnement på Naturavisen, afgiver du en række personoplysninger til Naturavisen, som vi opbevarer og behandler. Oplysninger kan være omfattet af databeskyttelsesretlige regler og vil blive behandlet i henhold til disse regler. Du kan læse mere om dette i Naturavisens datapolitik (https://naturavisen.dk/privatlivspolitik).
Kommunikation og markedsføring

Den e-mailadresse og telefonnummer, der er knyttet til et abonnement, vil blive brugt af Naturavisen til servicemeddelelser pr. e-mail i forbindelse med det aktive abonnement. Det drejer sig om meddelelser om f.eks. dit køb, ændringer du har foretaget af dit abonnement, aktuelle leveringsproblemer af avisen og ændringer af abonnementsbetingelser. Servicemeddelelser pr. e-mail, som udsendes for at sikre, at du får mest muligt ud af dit abonnement, kan ikke afmeldes men stopper automatisk, når du ikke længere er abonnent.

Du vil desuden modtage Naturavisens nyhedsbreve såfremt, at du har tilmeldt dig, eller det er inkluderet, som en del af dit abonnement. Såfremt du har tilmeldt dig et nyhedsbrev, vil du modtage det indtil, at du selv afmelder dig. Du kan til enhver tid framelde dig alle nyhedsbreve.

Det er abonnentens ansvar at holde sine kontaktoplysninger opdaterede, således at kommunikation og markedsføring fra Information altid kan modtages i henhold til disse abonnementsbetingelser.

Ændring af abonnementsbetingelserne

Naturavisen forbeholder sig retten til at kunne ændre nærværende abonnementsbetingelser til enhver tid. Ændringer vil blive varslet i henhold til gældende lovgivning. De gældende abonnementsbetingelser kan altid læses på Informations hjemmeside.

Kundeservice

e: info@naturavisen.dk

w: https://naturavisen.dk/min-konto/

t: 47 52 88 86

Brugeroprettelse w: https://naturavisen.dk/shop/

Naturavisens nyhedsbrev