Flere luftforurenende partikler om sommeren

Udledningen af luftforurenende partikler er faldet betragteligt gennem de se seneste årtier. Forskernes analyse af den tidslige variation af partikelforurening i de danske storbyer viser at kemiske reaktioner i luften bidrager til højere antal partikler, når der er meget sollys.

Foto:

Af

Udgivet

Nye resultater af luftkvalitetsmålinger viser, at luften i Danmark er blevet mindre forurenet med ultrafine partikler gennem de seneste årtier og at niveauet af ultrafine partikler i 2021 var på niveau med 2020. Resultaterne viser også at de kemiske processer i luften fører til flere partikler om sommeren. Og det er solen medvirkende til. Det skriver Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet.

I en ny rapport præsenterer forskere resultater for niveauer og udviklingstendenser for partikelantal og elementært kulstof sammen med en analyse af sæson- og døgnvariation af disse partikelkomponenter. Partikelantallet er et mål for mængden af ultrafine partikler i luften. Her viser den nye analyse af sæsonvariationen et relativt højere antal partikler i luften i sommerhalvåret ved målestationen for bybaggrund i København og den landlige målestation ved Risø ved Roskilde sammenlignet med vinterhalvåret.

I ”The Particle Project 2021” rapporterer forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi resultater af målinger af partikelstørrelser, partikelantal samt elementært kulstof i luften i Københavns bybaggrund. Målingerne fra bybaggrund sammenlignes med resultaterne fra de øvrige målestationer i København.

Målinger viser ifølge rapportens forfattere et højere partikelantal i sommerhalvåret end i vinterhalvåret ved målestationen for bybaggrund i København og den landlige målestation ved Risø ved Roskilde. Ved gademålestationen på H.C. Andersens Boulevard viser målingerne omtrent ens partikelantal sommer og vinter.

Det skriver Nationalt Center for Energi og Miljø.

 Læs rapporten ”The Particle Project 2021” her.

 


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev