Forurening og natur


Spændende interview: ”Der findes ingen baseline – men tænk en verden uden mennesker”

Dette er et interview bragt på www.aqua.dtu.dk: Interview under overskriften Hvad er biodiversitet? med professor Karen Timmermann. Ekspert i næringsstoffers betydning for det kystnære hav og udpeget til regeringens Biodiversitetsråd.

16. jul. 2022 - af admin

Flere luftforurenende partikler om sommeren

Udledningen af luftforurenende partikler er faldet betragteligt gennem de se seneste årtier. Forskernes analyse af den tidslige variation af partikelforurening i de danske storbyer viser at kemiske reaktioner i luften bidrager til højere antal partikler, når der er meget sollys.

04. jul. 2022 - af admin
Naturavisens nyhedsbrev