Færre sæler i Vadehavet

Der blev talt væsentligt færre sæler i det dansk-tysk-hollandske vadehav i 2022 sammenlignet med 2021. Faldet gælder både antal fødte unger og voksne sæler. Bestanden kan have nået grænsen for den maksimale bæreevne, mener forskerne.

Foto:

Udgivet

Antallet af spættede sæler i Vadehavet falder. Det viser tallene fra årets optællinger i alle dele af det dansk-tysk-hollandske vadehav. Tallene er netop blevet offentliggjort af de tre landes fælles vadehavssekretariat (CWSS) i Tyskland.

De spættede sæler overvåges årligt gennem optællinger foretaget fra fly i hele det område, som er omfattet af Verdensarv Vadehavet plus omkring øen Helgoland. Optællingerne finder dels sted i hvalpesæsonen i juni, og dels når sælerne fælder pels i august, som er den optimale periode at observere dem på sandbankerne ved lavvande.

Resultaterne fra 2022-tællingerne viser et fald på 22 procent i antallet af unger og et fald på 12 procent i antallet af sæler i fældning sammenlignet med tællingerne i 2021.

Fald i Danmark på 18 procent

I juni i år blev der således talt 8514 unger i Vadehavet, mens der året før blev talt 10.903 unger, og faldet i antal unger gør sig gældende i alle dele af Vadehavet. I Danmark faldt antallet af unge med 18 procent, i Slesvig-Holsten med 25 procent, i Niedersachsen og Hamborg med 17 procent og i Holland med 22 procent. På Helgoland blev der kun observeret en enkelt hvalp.

Den danske del af Vadehavet skiller sig ud, hvad angår sæler optalt i fældesæsonen i august 2022. For mens andel af optalte sæler faldt i alle øvrige regioner, blev der registreret en stigning på 106 procent i Danmark. 2800 sæler blev observeret i år mod blot 1355 i 2021, men tallet skal vurderes ud fra, at antallet i 2021 var meget lavt, og også årene forinden bød på fald.

Tal fra regionerne

Stigningen i Danmark opvejer ikke faldene i Tyskland og Holland.  I alt blev der spottet 23.652 spættede sæler i hele det trilaterale vadehavsområdet, og det er faktisk det laveste antal siden 2011. Fordelt på de forskellige regioner ser antallet af observerede spættede sæler ud – med ændring i således forhold til 2021 angivet i parentes:

Slesvig-Holsten: 8384 (-5 %)

Helgoland: 98 (-16 %)

Holland: 7548 (-8 %)

Niedersachsen og Hamborg: 4822 (-42 %)

Danmark: 2800 (+106 %)

Tæt på bæreevnen

Sælforskerne kan i øjeblikket ikke forklares entydigt, hvad årsagen er til faldet såvel som antal unge som fældende sæler. De peger dog på, at bestanden af ​​sæler i Vadehavet kan have nærmet sig en størrelse tæt på naturens bæreevne – især i forhold til udbuddet af føde, som langt overvejende er fisk.

“Årets tal er væsentligt lavere end forventet. Men vi kan ikke drage sikre konklusioner baseret på et enkelt års observationer,” siger Anders Galatius, som hovedforfatter på sæl-rapporten.

Samlet set viser resultaterne bør for den igangværende trilaterale overvågning, men også yderligere undersøgelser for bedre at forstå de underliggende mekanismer af ændringer.

FAKTA

Spættede sæler og gråsæler udgør top-rovdyrene i Vadehavet. Som en del af overvågningsarbejdet, som foretages i regi af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland, koordinerer den trilaterale ekspertgruppe ‘Havpattedyr’ tællingerne og harmoniserer data fra det samlede vadehavsområde.

Den spættede sæl er trilateralt beskyttet i henhold til aftalen om bevarelse af sæler i Vadehavet (WSSA), som er indgået i regi af FN’s konvention om bevarelse af vandrende arter af vilde dyr (CMS).

Læs mere

Man kan finde hele rapporten om spættet sæl på Verdensarv Vadehavets hjemmeside. Her kan man også læse mere i en nyhedsartikel på engelsk .


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev