Test dig selv: Har du styr på parkerne i Danmarks natur?

Fra Friluftsrådet: Hvad er egentlig forskellen på en nationalpark, en naturpark og en naturnationalpark? For ikke at tale om en UNESCO Geopark, et biosfæreområde eller Verdensnaturarv? De seneste år har der spiret mange forskellige parkbegreber i den danske natur, hvilket kan skabe forvirring.

Foto:

Af

Udgivet

Kender du forskel på en naturpark, en nationalpark, en geopark, et UNESCO Verdensnaturarvs-område og naturnationalparker? Vi giver her et overblik.

Danmark har efterhånden mange naturområder med hver sin betegnelse og hver sit formål, ophæng og ligefrem lovgrundlag. Der er nationalparker, geoparker, UNESCO Verdensarvs-naturområder og Friluftsrådets 15 Danske Naturparker. Og snart får vi også 15 naturnationalparker.

Med så mange forskellige betegnelser, der minder meget om hinanden, kan det være svært at overskue, hvad der er hvad.  Har du allerede helt styr på det?

Prøv quizzen: Hvor godt kender du parkerne i Danmarks natur?

Ellers kan du blive klogere ved at læse videre.

Danske Naturparker 

Danske Naturparker er en mærkningsordning, som Friluftsrådet udviklede i 2013 og som dækker over større sammenhængende naturområder med særlig lokal eller regional betydning.

For at blive udnævnt som Naturpark skal områderne leve op til en række kriterier, bl.a. skal halvdelen af naturparkens areal være beskyttet natur, og der skal være mindst én naturvejleder tilknyttet.

Det er som regel kommunerne, der ansøger om at blive mærket som Dansk Naturpark, men en naturpark kan godt brede sig over flere kommuner.

I dag er der 12 Danske Naturparker og tre pilotnaturparker fordelt rundt om i landet, fra Christiansø og Amager til Lillebælt og Nissum Fjord. I dem alle er der stier og ruter, udsigtspunkter, bålsteder, overnatningssteder, aktiviteter for børn, og formidlingscentre. I de fleste af dem er der også steder at overnatte i naturen.

Der gælder ikke andre regler i Danske Naturparker end andre steder, og det er frivilligt for dem, der ejer jorden i området, om de vil være med. Danske Naturparker drives af blandt andet kommuner, lodsejere og borgere i de enkelte områder.

Nationalparker

Danmark har fem nationalparker: Thy, Mols Bjerge, Vadehavet, Kongernes Nordsjælland og Skjoldungernes Land ved Roskilde.

Nationalparkerne er alle oprettet ved lovgivning, er på finansloven og er døbt nationalparker, fordi områderne indeholder unik dansk natur og landskaber af national betydning. De indeholder både offentlige og private arealer, ligesom der er beboelse, skovdrift og landbrug i de fleste af dem.

I nationalparkerne er der særlig fokus på at passe på naturen, ligesom der bliver gjort en ekstra indsats for friluftslivet og naturoplevelserne i form af blandt andet stier til gående, cyklende og ridende, bålsteder, overnatningssteder og formidlingscentre.

Der findes derudover to “gamle” nationalparker, Rebild Nationalpark fra 1912 og Nationalparken Dybbøl Skanse fra 1924. Der er også i dem unik natur og frilufts- og naturoplevelser – de er dog ikke på den officielle liste over nationalparker i Danmark, da de er fra før, nationalparkloven kom til i 2007.

Naturnationalparker

Danmark har lige nu 15 udnævnte naturnationalparker, som vil blive etableret de kommende år. Naturnationalparkerne er på offentlige arealer, og de udpeges og drives af staten.

Naturnationalparkerne er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver nye naturoplevelser. I naturnationalparkerne får naturen i højere grad lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der drives ikke landbrug, og skoven henlægges som urørt skov.

Der kan blive udsat store græssende dyr, som skal være med til at skabe en mere varieret natur, hvor der er mange levesteder for dyr og planter. De græssende dyr holder bevoksningen åben og sikrer, at enge, heder og overdrev med de tilknyttede dyr og planter fortsat har egnede levesteder. Områdernes naturlige hydrologi søges genskabt – småsøer, vandhuller og sumpe vil komme tilbage i landskabet.

Marine naturnationalparker

I tillæg til de 15 udpegede naturnationalparker på land, er der også blevet udpeget to marine naturnationalparker i hhv. Øresund og Lillebælt. I de marine naturnationalparker skal der gøres en særlig indsats for at styrke den marine natur og biodiversitet.

Det er endnu ikke afklaret, hvilke forhold der skal gælde for de marine naturnationalparker.

UNESCO Verdensnaturarv 

Vi har i Danmark tre naturområder, som er optaget på Unescos liste over verdensnaturarv. Det er Vadehavet og Stevns Klint.

For at blive udnævnt som verdensarv skal et område leve op til strenge krav om blandt andet beskyttelse af den unikke natur. Det betyder, at både Vadehavet og Stevns Klint er fredet, man kan dog stadig besøge områderne og opleve den natur, der har givet dem en plads på listen over verdensnaturarv.

Begge steder er der desuden udstillinger om den særlige natur, som ved Vadehavet er det unikke tidevand, mens Stevns Klint er udnævnt for de lag i klinten, som dokumenterer et meteornedslag på kloden for over 60 millioner år siden.

Danmark er derudover optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv med Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Christiansfeld, og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

UNESCO Geoparker

En geopark er et naturområde, som har en særlig geologisk natur og historie.

For at blive certificeret som en Global Geopark og dermed komme med i netværket af geoparker under beskyttelse af UNESCO skal området leve op til en række kriterier. Blandt andet skal parken undervise og formidle om områdets geologi, og der skal være et såkaldt partnerskabsprogram, så for eksempel lokale fødevareproducenter er en del af geoparken.

Vi har i Danmark to geoparker, som er på listen: Geopark Odsherred og Geopark Vestjylland, begge certificeret for deres landskaber dannet under istiden. Derudover er der Geopark Sydfynske Øhav, som ikke er officielt certificeret, men har ambitioner om at ansøge om at blive UNESCO-udnævnt for sit unikke landskab formet af gletsjere og smeltevandsfloder.

I alle tre parker, der breder sig over henholdsvis 356, 4.759 og 2.733 kvadratkilometer, er der mange natur- og friluftsoplevelser – fra stier og ruter til guidede ture, overnatningssteder og børnevenlige aktiviteter. I Odsherred og Vestjylland er der desuden formidling om den geologiske natur i form af blandt andet apps.

Øvrige naturparker

Betegnelsen naturpark er – ligesom nationalpark og geopark – ikke en beskyttet titel.

Derfor er der rundt om i Danmark naturområder, der ikke nødvendigvis lever op til internationale kriterier eller definerede krav, men stadig indeholder natur- og friluftsoplevelser. Det er for eksempel den kommende Naturpark Nordhavn, der skal anlægges på den yderste del af en kunstig ø i det nordlige København.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev