Stenrev genetableres: Bedre levevilkår for krebsdyr, fiskeyngel og havets tangskove

For at skabe mere liv under havoverfladen har miljøminister Lea Wermelin og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet besluttet, at der skal etableres et stort stenrev ud for Taarbæk i Øresund.

Foto:

Udgivet

Gemmesteder for småfisk og krebsdyr. Bedre levevilkår for fx pigget søsol og nøgensnegle. Masser af føde til større dyr som fisk, marsvin, sæler og fugle.

Stenrev bidrager til mere liv under havet og nu vil miljøminister Lea Wermelin, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet etablere stenrev i Øresund. Der er tale om et stort biodiversitetsrev ud for Taarbæk i Øresund.

“Livet i havet er noget af det vildeste natur, som vi har herhjemme. Og det er under pres. Stenrev er en sjælden naturtype i Danmark, fordi mange sten igennem tiden er blevet fisket op. Nu tager vi et godt skridt på vejen med et nyt stenrev, som skal give tangskove og mere liv under overfladen. Vi giver lidt af det tabte tilbage til naturen, så nye levesteder kan opstå til glæde for både planter, fisk og andre vandlevende dyr, og de mange fugle, der er så afhængige af havet,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Midlerne, der skal bruges til at etablere stenrev, kommer fra natur- og biodiversitetspakken, som blev vedtaget i december sidste år. I den forbindelse afsatte regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet, som nu udmøntes til stenrev i Øresund.

Artikel fortsættes under billede

Aftalepartierne udtaler:

Rasmus Nordqvist, naturordfører, SF:

“Den vilde natur i Danmark er under pres – også under havoverfladen. Med stenrev i Øresund hjælper vi naturen lidt på vej. Vi giver småfisk og krebsdyr bedre levesteder – og det har betydning for livet i havet. Det er med til at styrke biodiversiteten og et skridt i den rigtige retning.”

Zenia Stampe, miljøordfører Det Radikale Venstre:

“Jeg er glad for, at vi nu er blevet enige om stenrev i Øresund. Stenrev betyder, at havets dyr og planter på havbunden får det bedre. Stenrev er en sjælden naturtype i Danmark, og vores indsats skal skabe bedre betingelser for dyr og planter på havbunden og medvirke til at styrke den biologiske mangfoldighed af arter i havet.”

Peder Hvelplund, miljøordfører, Enhedslisten:

“Vi står midt i en naturkrise, og det gælder også havets dyr og planter. Med stenrev hjælper vi naturen og skaber bedre levevilkår under havet. I Enhedslisten er vi glade for, at vi sammen med regeringen og de øvrige partier er blevet enige om at placere stenrev i Øresund.”

Torsten Gejl, miljøordfører, Alternativet:

“Vi skal sørge for, at der bliver flere steder i havet, hvor dyr og planter bedre kan udfolde sig. En stor del af de danske stenrev er forsvundet på grund af stenfiskeri tidligere. Det er godt, at der nu kommer stenrev i Øresund. Det er små oaser i havet og stenrev bidrager til mangfoldigheden i havet.”

Mette Gjerskov, miljøordfører, Socialdemokratiet:

“At vi er blevet enige om at etablere stenrev i Øresund er godt nyt for naturen, og et vigtigt bidrag til at opfylde FN’s Verdensmål 14 om livet i havet. Før i tiden har man taget stenene og brugt til byggeri, moler og meget andet. Nu genskaber vi de naturlige betingelser under vandet – til gavn for planter og dyr under havoverfladen.”

Fakta:

Der er afsat 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet i natur- og biodiversitetspakken, der blev indgået i december sidste år mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Aftaleparterne har besluttet, at midlerne skal udmøntes til stenrev i Øresund. Der er tale om et stort biodiversitetsrev ud for Taarbæk, og mulighed for etablering af et mindre formidlingsrev et andet sted i Øresund vil blive undersøgt nærmere.

Et biodiversitetsrev er et stenrev, der anlægges, således at der skabes flest mulige forskellige levesteder (mikro-habitater). Derved opnår stenrevet en høj kompleksitet, der skaber rum til mange forskellige dyr. Dvs. at der både skal være sten i et lag, sten i flere lag (huledannende) og enkeltstående sten samt pletter med sand og grusbund.

Det anslås, at stenfiskeri fra 1900 til 1999 har fjernet 8,3 mio. kubikmeter sten fra primært de kystnære områder ud til 10 meters vanddybde. Det svarer til, at der er fjernet 55 km2 levesteder for revarter og makroalger – et areal på størrelse med Fanø. Stenene er fisket op for at blive brugt i byggeriet af bl.a. havnemoler.

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afsatte sidste år 10 mio. kr. til genetablering af stenrev i Roskilde Fjord og udvidelse af anlægget ved Gilleleje i forbindelse med aftale om Naturnationalparker og mere natur på land og i havet.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev