Se her: 20 af de cirka 900 dyr fundet i naturperle

Dygtige natur-eksperter fandt op mod 900 forskellige arter i Bøtøskoven, på det sydligste Falster, da Guldborgsund Kommune afholdt Bioblitz i vores skov i juli 2022. Bioblitz går ud på at finde så mange arter som muligt i et område på 24 timer.

Sjælden seglgræshoppe. Foto: Paul Nilsson Foto:

Af

Udgivet

Vi har valgt 20 arter blandt flere hundrede fotos af spændende, smukke og fascinerende kryb og kravl fra dagen.

Naturen bliver vild ere, når vi giver den mere plads og ro til at passe sig selv. Vi glæder os over, at Bøtøskoven er et helle for naturen med et overflødighedshorn af liv. Naturfonden købte området i 2017, og siden er naturen vendt tilbage i skoven i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Bøtøskoven er vigtig for et væld af forskellige arter af insekter, flagermus, og fugle.

Sommerfugle er det store hit i Bøtøskoven, som er et af de bedste steder i landet at se mange slags.

Området har en helt særlig betydning for dagsommerfugle på grund af den sydlige beliggenhed på Falster og det tørre klima.

Området ved Bøtø er også et af de første steder, vi ser invasioner af insekter fra det østlige Europa, når de lander efter flyveturen sydfra især i varme perioder.

Nogle af disse arter yngler her, når de nu er havnet her, og derfor kan man se flere sjældne arter.

Okkergul rovmåler. Foto: Paul Nilsson

Særligt sjældne sommerfugle

  • Sort ildfugl har sit eneste kendte yngleområde i Danmark ved Bøtøskoven, der således ligger på artens nordgrænse. Larverne lever på planterne almindelig syre og rødknæ. Normalt lever den på halvtørre overdrev i dele af Europa og Asien.
  • I 2012 blev en stor bestand spejlbredpande opdaget i Bøtøskoven. Da havde arten ikke været registreret i Danmark i knap 20 år. Larverne lever på forskellige græsser og findes på enge og overdrevsarealer. Den findes spredt i Europa.
Cikadegræshoppe. Foto: Paul Nilsson

Særligt spændende fugle

Området ved Bøtø ligger lige på trækruten mellem Skandinavien og Mellemeuropa og har derfor stor betydning for trækfugle, som flyver mellem ynglepladserne i nord og vinterferien i syd.

Bøtø får besøg af en lang række fuglearter.

Under fugletrækket kan man møde rastende spurvefugle i tusindvis i skoven. Man kan se ænder, gæs, traner og vadefugle, som søger føde i de nærliggende vådområder.

Flere sjældne fuglearter yngler i og ved skoven.

  • Landets største rovfugl, havørn, yngler i Bøtøskoven, og det er en kæmpe kompliment for området. Den kæmpestore havørn kræver nemlig masser af vild natur at søge føde i.
  • I skoven ved Bøtø yngler rødtoppet fuglekonge i den nordlige del ved digegraven. Vi beskytter fuglene ved at lade være med at rydde her.
  • Sortstrubet bynkefugl er en meget sjælden ynglefugl i Østdanmark, men der er en lille, fast bestand på diget foran skoven ved Bøtø.
Poppelsværmer. Foto: Paul Nilsson

Nye arter fundet

Løbebillen Amara kulti: En ny billeart for Danmark. Det var et af resultaterne, da Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune afholdt et Bioblitz i Bøtøskoven den 13-14. juni 2020. Læs mere her.

I en flisbunke i Bøtøskoven fandt samlingsassistent på Zoologisk Museum, Jan Pedersen, i august 2018 en ny billeart for Danmark – Rugilus angustatus. Det er en 6-7 mm stor rovbille.

Arten er tidligere fundet i Nordtyskland og Sverige, men er sjælden begge steder.

Rosenbjørn: Foto: Paul Nilsson
Brun bjørnespinder. Foto: Paul Nilsson
Brun brilleugle i nattelygtens lys. Foto: Paul Nilsson
Kløverspinder. Foto: Paul Nilsson
Lille måneplet. Foto: Paul Nilsson
Myrenymfetæge. Foto: Paul Nilsson
Nordisk myreløve, som er sjælden i Danmark. Foto: Paul Nilsson

 

Skræpperodæder. Foto: Paul Nilsson

 

Snehare. Foto: Paul Nilsson

 

Topplettet urtetæge, der er kritisk truet. Foto: Paul Nilsson
Den sjældne plettede myreløve. Foto: Paul Nilsson
Birkeseglvinge. Foto: Paul Nilsson
Chokoladeplet. Foto: Paul Nilsson

 

Strand-landmand. Foto: Paul Nilsson

 

Stor nåletræssnudebille. Foto: Paul Nilsson

 

Sort ildfulg, der kun findes i Bøtø-området på Falster. Foto: Paul Nilsson

Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev