Ny rapport om næringsstoffer i år 1900

Et omfattende arbejde med at undersøge belastningen af næringsstoffer – kvælstof og fosfor – i Danmark i år 1900 dækker både landbrug, klima, hydrologi og punktkilder, skriver Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Af

Udgivet

Historiske oplysninger om alt fra gødningsopbevaring og græssende dyr til nedbør og byernes kloakker ligger ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet bag arbejdet med at beskrive næringsstofbelastningen fra land til kyst omkring år 1900.

I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi beskriver forskere fra Aarhus Universitet, DMI, GEUS og DTU på opdrag fra Miljøstyrelsen næringsstofbelastningen fra land til kyst omkring år 1900.

Der var i Danmark omkring år 1900 en større udvaskning og transport af næringsstoffer end hvad de fleste tidligere studier er kommet frem til. Dette skyldes sandsynligvis forskelle i landskab, landbrugspraksis og vandafstrømning mellem de undersøgte områder i og uden for Danmark, men også forskelle, der afspejler i hvor høj grad landbrugspraksis og næringsstofdynamikken er inkluderet i disse studier.  Rapporten samler viden fra mange forskellige fagligheder og er den hidtil mest grundige, videnskabelige undersøgelse af udvaskningen og næringsstoftransporten i år 1900.

Hidtil mest omfattende datagrundlag

De vigtigste faktorer, som forskerne bag rapporten har belyst er klima, hydrologi, arealanvendelse, landbrugspraksis og dræning, byudvikling og landskabsforhold.

Blandt andet har forskerne forsøgt at skabe et realistisk billede af næringsstofbelastningen fra datidens kloakering, ligesom landbrugspraksis og arealanvendelse i forskellige dele af landet er blevet analyseret i detaljer, skriver Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Univewrsitet.

Læs rapporten “TRANSPORT OF NITROGEN AND PHOSPHORUS FROM LAND TO SEA  AROUND YEAR 1900” her.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev