Nej tak til yderligere regulering af skarven

Fiskerne er på barrikaderne og vil have skarven voldsomt reguleret, for de mener, den er en trussel mod fiskeriet. Nej tak til mere regulering, lyder det derimod fra Dansk Ornitologisk Forening.

Foto:

Udgivet

Som vi har skrevet tidligere på Naturavisen.sk, så har de danske fiskeriforeninger kastet sig ind i en veritabel klapjagt på skarven, som de mener er en fare mod det danske fiskeri.

Fiskerne kræver derfor, at skarven skal reguleres endnu mere end i dag. Men det er et budskab, der klinger hult, hvis man spørger hos Dansk Ornitologisk Forening, DOF BirdLife.

Her gør man opmærksomme på, at skarvbestanden er markant mindre end for 20 år siden, og at der skarven allerede i dag reguleres.

– Hvor det er velbegrundet, kan det være på sin plads at regulere visse steder. Men der er ikke brug for mere bekæmpelse, i stedet bør den nuværende regulering fokuseres på de områder, hvor der er et problem. Det er ineffektivt, når bekæmpelsen smøres tyndt ud over hele arten, også de steder, hvor der ikke er en konflikt, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

Ifølge en artikel på DOF.dk, skriver foreningen, at skarvbestanden er gået 4,6 procent tilbage i løbet af det seneste år

DOF slår samtidig fast, at skarven også er voldsomt udfordret af den voksende bestand af havørne, og de opfordrer til at man lader naturen gå sin gang i stedet.

FAKTA OM SKARVBESTANDEN:

I årene 1993-2006 svingede antallet af skarvreder i Danmark mellem 36.500 og 42.500 reder.

Danmarks skarvbestand toppede omkring år 2000 med rundt regnet 42.500 par.

Efter 2006 gik bestanden gradvist ned i antal.

I 2011 var der sket en godt 30 procent stor tilbagegang siden topårene, så kun rundt regnet 25.000 par skarver ynglede.

Derefter skete der på ny en svag stigning i antallet.

I 2019 blev der talt 30.511 skarvreder i Danmark fordelt på 75 kolonier.

I perioden 2014-2021 har bestanden været forholdsvis stabil mellem 30.000 og 33.000 par og med årlige udsving på under 5 procent.

Størrelsen af skarvbestanden har i denne periode svaret til cirka 80 procent af det antal, der ynglede i Danmark i årene omkring 2000, da antallet af reder kulminerede.

Danmarks skarvkolonier er blevet fulgt tæt, siden arten genetablerede sig som ynglefugl i Danmark i 1938.

Rederne i alle kolonier er blevet talt hvert år siden 1980’erne.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev