Mere biodiversitet på vej til skovene

De danske skove er blevet en særdeles populær attraktion efter corona-pandemiens indtog. Nu kan de mange gæster snart se frem til flere fugle, flere insekter og flere vilde blomster, når de besøger landets skove. Netop nu kan skovejere og kommuner nemlig søge om tilskud til initiativer, der skal fremme biodiversiteten i de danske skove.

Foto: Martin Hoffmann Kønig

Udgivet

Der er blevet travlt på de danske skovstier det seneste år, hvor naturen er blevet en mere fast del af danskernes hverdag. Og nu kan de mange skovgæster måske se frem til flere fugle og flere insekter i deres lokale skov. Netop nu kan kommuner og private skovejere nemlig søge om tilskud til mere mangfoldighed i naturen. Her giver Landbrugsstyrelsen blandt andet tilskud til bevaring af gamle træer, opsætning af redekasser og rydning af invasive arter. Et af de steder, man har haft glæde af ordningen, er i Egtved ved Kolding, hvor den familiedrevne frugtplantage Elkærholm tidligere har fået støtte til deres skov. Og det har givet gode resultater.

– Vi er rigtigt glade for den støtte, vi har fået til at bevare store træer og skovgræsning. Vi går meget op i biodiversitet, og det har vi virkelig fået mere af. Vi kan også se, at vi har fået flere fugle og flagermus. I år har vi for eksempel set mange flere stære og spætter. Og som noget ret sjældent i Danmark har vi endda også ynglende glenter, sige r indehaver af Elkærholm Dorthe Søeberg.

Skovejere og kommuner kan få støtte til at sætte ild til træer

Ordningen for private skovejere og kommuner har til formål at fremme biodiversiteten i de danske skove. Man kan blandt andet få støtte til bevaring af træer til naturlig forfald. Her har man mulighed for at veteranisere en stor del af træerne. Det betyder, at man efterligner de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv. Det kan ske ved, at man skader træet ved f.eks. at sætter ild til det for at efterligne et lynnedslag. Det kan virke som hærværk, men et skadet træ kan fungere som levested for en lang række biller, svampe og fugle.

– Med ordningen giver vi skovejere og kommuner mulighed for at fremme den lokale biodiversitet. Det kommer både naturen, dyr og insekter til gode, fordi vi med de her tiltag skaber mange flere levesteder. Sidste år gav vi for eksempel tilskud til bevaringen af over 4.400 ældre træer. Så jeg kan kun opfodre skovejere og kommuner til at komme i gang med ansøgningerne, siger enhedschef Mette Hyldebrandt-Larsen.

Fakta

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Den har til formål at sikre og forbedre biodiversiteten i eksisterende skove, specielt rettet mod Natura 2000-arealer og andre skovarealer med stort potentiale for biodiversitet. Ordningen kan søges frem til 31 august 2021.

De offentlige skove betaler selv

Ordningen er forbeholdt private skove, men i de offentlige skove er den såkaldte veteranisering også et koncept, der bruges, og overassistent Palle Graubæk, fra Naturstyrelsen Midtsjælland, giver det god mening.

-Vores interne retningslinjer siger, at vi skal bevare et vist antal træer per hektar som på sigt dør og bliver til træruiner. Vi er dog også begyndt at veteranisere end del træer. Blandt andet har frømændene fået lov til at træne sprængning ved at sprænge toppen af store træer, og vi topkapper også store træer, som vi gerne vil bevare som træruiner, men det er fra vores eget budget vi finder midlerne til det, siger han.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev