Kraftigt iltsvind rammer store områder

Fra mIljøstyrelsen: Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav er hårdest ramt af iltsvind.

Foto:

Af

Udgivet

ltsvindssituationen midt i august var meget alvorlig i de hårdest ramte farvande, hvor en stor del af arealet og en stor del af vandsøjlen var berørt af iltsvind. Det samlede areal med iltsvind er næsten dobbelt så stort som i august 2021, men knap 20 procent mindre end i august 2020.

Det viser årets første iltvindsrapport, der er udarbejdet af Aarhus Universitet og baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 1. juli til 24. august.

Læs rapporten her (PDF)

I flere områder var der iltfrit i bundvandet, og nogle steder blev der registret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. Sidst i perioden blev der observeret døde bunddyr på en lokalitet i Smålandsfarvandet og døde bu nddyr, fisk og planter i Halkær Bredning i Limfjorden.

Stor tilførsel af næringsstoffer til havet er årsag til de tilbagevendende udbredte iltsvind. I år har vejret fremmet iltsvindets udvikling. Store mængder nedbør i begyndelsen af året, sendte mange næringsstoffer ud i havet. Stille og varmt vejr i august accelererede iltsvindets udvikling.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan orientere dig om iltsvindssituationen

Kort: Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 750 km2 sidst i juli og knap 2.800 km2 midt i august, heraf var godt en tredjedel af arealet påvirket af kraftigt iltsvind markeret med rødt på kortet.

Fakta: Hvordan opstår iltsvind

Den økologiske tilstand i danske farvande er præget af en for stor næringsstoftilførsel og efterfølgende kraftig algeopblomstring. Iltsvindet opstår, når algerne dør og synker ned på bunden og rådner. Når iltsvindet er kraftigt og langvarigt, kan kun svovlbakterier overleve.

Hvordan iltsvindet udvikler sig hen over efteråret, afhænger meget af vejret. Stille og varmt vejr accelerer iltsvindet, mens køligt og blæsende vejr bremser iltsvindet.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev