Klimaændringer presser trækfuglene

Fra Miljøstyrelsen: Tilbagegangen for en række vadefugle fortsætter. Det viser en historisk stor fugletælling, hvor 13.000 frivillige på samme tid har talt fugle i 36 lande.

Foto:

Udgivet

Klimaændringer truer i stigende grad trækfuglene og deres levesteder. Stigende havspejl fører til oversvømmelser af lavtliggende områder, og stigende temperaturer fører til udtørring af vigtige fuglelokaliteter langs trækruterne mellem Afrika og Nordeuropa.

Det viser den nye rapport, East Atlantic Flyway Assessment 2020, som Miljøstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og Århus Universitet er danske bidragsyderne til. Resultaterne af undersøgelserne giver et overblik over den aktuelle situation og truslerne mod fuglene.

Læs rapporten i sin fulde længde her:

https://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/2022_East%20Atlantic%20Flyway%20assessment%202020.pdf

Læs en én-sides infografik med bl.a. de vigtigste trusler langs hele trækruten her:

https://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/2022_East%20Atlantic%20Flyway%20Assessment%20Poster_0.pdf

I Europa er stigende vandstande i havet en af de mest betydende faktorer. I Afrika er virkningerne af klimaændringer lige så alvorlige, men andre trusler, såsom fiskeri og skovhugst, rapporteres endnu hyppigere som stressfaktorer.

Flere fuglearter i fremgang

Der er i alt talt på 66 fuglearter. Omkring 50 procent af fuglearterne er i fremgang målt på antal talte fugle. Det gælder blandt andet trækfugle kendt fra Danmark som bramgås, spidsand og strandhjejle.30 procent af fuglearterne er i tilbagegang. I denne gruppe finder vi blandt andet knortegås, ederfugl og strandskade.16 procent af arterne er stabile, og fire procent har ukendt status ved tællingen, som foregik i januar 2020.

I Nordvesteuropa inklusiv den danske del af Vadehavet er der udpeget tre hovedårsager til presset på trækfuglene: Havspejlsstigninger, turisme og landbrug.

Natur- og friluftsliv med fuglehensyn

For at modvirke trusler og bevare trækfuglebestandene nævner rapportens forfattere etablering af fuglebeskyttelsesområder og bæredygtig forvaltning af levesteder, som de vigtigste foranstaltninger.

I Danmark er der etableret en Nationalpark i Vadehavet, som blandt andet skal styrke natur og landskab og mulighederne for et bæredygtigt natur- og friluftsliv i vadehavslandskabet. Hele Vadehavet er udpeget som UNESCO Verdensarv. Vadehavet et af Danmarks bedst beskyttede naturområder. Det er omfattet af Natura 2000-plan N89, som løfter Danmarks forpligtelser efter fugle- og habitatdirektiverne og Ramsarkonventionen.

Fakta om fugletællingen og det Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Danmark arbejder sammen med Tyskland og Nederlandene om at beskytte den enestående UNESCO-Verdensarvsnatur i Vadehavet fra Skallingen i Danmark til Den Helder i Nederlandene. Et af de absolut vigtigste samarbejdsområder er Den Østatlantiske Trækrute, hvor millioner af trækfugle er afhængige af at kunne raste og søge føde i Vadehavet 2 gange om året.

Hvert tredje år koordinerer samarbejdet (Wadden Sea Flyway Initiative) i samarbejde med BirdLife International, Wetlands International og adskillige andre lokale og internationale partnere en samtidig fugletælling for hele flyveruten. Finansiering, koordination, data bearbejdning og rapportering er foretaget i regi af bl.a. Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, som er et nederlandsk/tysk/dansk samarbejde om trækfugle og meget mere.

 

 

 


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev