Fugleinfluenza kræver ofre blandt havørnens unger

Havørnen, den største rovfugl i Danmark, har medvind på jagtmarkerne, men frygtet fuglesygdom kræver sine ofre.

Foto: Jan Skriver Foto:

Udgivet

Ifølge en artikel fra Dansk ornitologisk Forening, DOF, har der i år været mindst 180 unger i redernes hos de danske havørne. Desværre er en del af dem bukket under på grund af den frygtede fugleinfluenza.

Ifølge DOF er havørnen blandt de fuglearter, der er hårdest ramt af fugleinfluenza, hvilket formentlig skyldes, at de jager mange af de fuglearter, som har været ramt af fugleinfluenza, blandt andet bramgæs.

Hos DOF har man igangsat Projekt Ørn, der overvåger udviklingen hos havørnene, og hvert år udarbejder de en status over den danske ørnebestand, og billedet er klart, Havørnene fylder mere og mere i landskabet, og Kim Skelmose, fra DOF, spår at en dansk havørnebestand på 200 ynglepar formentlig vil være realistisk i løbet af få år.

Læs artiklen i sin fulde længde her: https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2125

Fakta om havørnen:

Havørnen er i fremgang i alle lande i Nordeuropa. Norge huser med sine op imod 1.500 ynglepar Europas største bestand af havørne.

Østersøområdet er et andet af havørnens kerneområder. Rusland har en talstærk bestand, og alene i Volga-deltaet skønnes at yngle 200-250 par.

Den danske ynglebestand er formentlig grundlagt af fugle fra de tyske, polske, baltiske og svenske bestande.    

Der er flere forklaringer på, at havørnen er vokset markant i antal. Tidligere tiders massive problemer med miljøgifte, som gjorde ynglesæsonerne golde for mange ørne, er stort set et overstået kapitel. Ungeproduktionen og overlevelsen er derfor vokset markant.

Desuden har den generelle mentalitet omkring store rovfugle ændret sig.

De fleste mennesker accepterer i dag, at rovfugle er jagtfredede og spiller en vigtig rolle i naturens husholdning ved at rydde op som ådselædere og jage de svækkede fugle og dyr.

I et havørnepar er hunnen den største. Hun kan veje 4-7 kilo og vingefanget er målt til 2,65 meter.

Tidligere tiders myte om at ørne kan løfte børn, er det pure opspind. Selv den mægtigste havørn er næppe i stand til at lette og flyve med et bytte, der vejer mere end 1-2 kilo.

En erfaren havørn kan dog klare at fange og dræbe en gås, som vejer næsten ligeså meget som rovfuglen selv.

Menuen hos havørnen står næsten altid på fugle eller fisk. Undersøgelser viser, at en voksen havørn dagligt skal skaffe sig 300 gram fugle- eller pattedyrskød for at holde sulten fra kroppen. Eller 500 gram fiskekød pr. dag.

Engang hed det sig, at havørne er ekstremt sky, men sådan er det ikke nødvendigvis.

Rovfugle er kun så sky, som de behøver at være. Jo større efterstræbelse mennesket udsætter ørnene for, desto større flugtafstand får fuglene.

Erfaringerne viser, at danske havørne bliver mere og mere tolerante over for mennesker. Ørnene skal dog fortsat have fuldkommen fred nær deres rede.

De bedste redesteder kan være beboet af ørne i årtier. Der er målt havørnereder med en dybde på tre meter og en vægt på op imod 500 kilo.

Kilde DOF.dk


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev