Fiskeri kan påvirke ålegræs

Ny undersøgelse viser, at fiskeri med bundslæbende redskaber i nogle havområder kan påvirke ålegræsset. Det kan lokalt være et problem i forhold til at opnå god økologisk tilstand i havmiljøet.

Foto:

Udgivet

Mange har nok hørt, at næringsstoffer som kvælstof og fosfor kan give anledning til store algeopblomstringer, iltsvind og døde bunddyr. Men hvordan påvirker fiskeri, råstofindvinding, klapning og skibsfart havmiljøet? For at få svar på det spørgsmål har Miljøstyrelsen bedt DTU Aqua og DCE, Aarhus Universitet om at undersøge i alt 10 såkaldte presfaktorers virkning på havmiljøjet. Mere specifikt er det undersøgt, om disse faktorer kan forhindre, at havmiljøet kommer i god øk

Abonnér på Naturavisen

Du skal være logget ind for at se dette indhold.

Abonner

Skriv et svar


Seks mio. kr. på vej til miljøundersøgelse

15. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Stenrev kæmper forgæves mod uklart vand

26. maj. 2021 - af Martin Hoffmann Kønig

4000 kubikmeter granitsten skal beskytte dyr og kyster

23. apr. 2021 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev