Naturen i havet


Seks mio. kr. på vej til miljøundersøgelse

NU åbner en pulje på 16 mio. kroner, der skal gå til undersøgelser af, hvad bundslæbende redskaber såsom bomtrawl har af konsekvenser for havmiljøet og havbunden. Projekterne skal specifikt undersøge havmiljøet i Jammerbugt.

15. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Spændende interview: ”Der findes ingen baseline – men tænk en verden uden mennesker”

Dette er et interview bragt på www.aqua.dtu.dk: Interview under overskriften Hvad er biodiversitet? med professor Karen Timmermann. Ekspert i næringsstoffers betydning for det kystnære hav og udpeget til regeringens Biodiversitetsråd.

16. jul. 2022 - af Martin Hoffmann Kønig

Et lille lys i mørket af plastikaffald

23. jun. 2022 - af Martin Hoffmann Kønig
Grønlands Naturinstitut

Flere Grønlandske havpattedyr i fare for følgevirkninger af kviksølv i miljøet

08. maj. 2022 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev