Droner med zoomkamera kan forbedre fugletællinger

Droner er et godt alternativ til fugletællere i gummistøvler, når rastende vandfugle på utilgængelige øer og holme skal overvåges og tælles.

Dronerne kan skabe overblik over fugle på steder, hvor fugletællerne ikke kan komme. Foto: Thomas Eske Holm Foto:

Udgivet

Droner med zoomkamera kan gøre det nemmere at vurdere størrelsen på de bestande af vandfugle, som raster ved de danske kyster. Det viser et projekt gennemført af Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet støttet af jagttegnsmidler gennem Miljøstyrelsens projektpulje.

Dronerne viste sig at kunne sikre en mere detaljeret viden om forekomsten af rastende vandfugle, end de optællingsmetoder, man ellers bruger. Dermed kan de blive et vigtigt redskab i indsamlingen af de data, der er brug for ved revision af jagttider, i basisanalyserne for Natura 2000-områderne og afrapporteringer til EU.

Zoomer ind fra 120 meters højde

Det nationale overvågningsprogram NOVANA bruger allerede droner til at overvåge ynglende vandfugle. Hidtil har det dog været for svært at overvåge de rastende fugle med droner, fordi de nemmere bliver forstyrret. De letter ofte og flyver videre, når dronen nærmer sig.

Derfor har forskerne bag projektet testet forskelligt kameraudstyr, som gør det muligt at zoome ind på fuglene fra 120 meters højde. Dermed blev det muligt at opdage og identificere arter af blandt andet ænder og måger på øer og holme, som man ikke kan se fra land og ikke nå ud til uden at forstyrre for meget.

Artsbestemmelse på stor afstand

Afprøvningerne i projektet viste, at dronen kunne svæve på sikker afstand og zoome ind, så det var muligt at artsbestemme fugle, man ikke ellers ville have set. For eksempel blev flokke af toppede skalleslugere opdaget bag en stor flok knopsvaner i Roskilde Fjord.

I Vadehavet fandt og fotograferede dronen højvandsrastende klyder, uden at de tusindvis af ryler og strandskader i nærheden lettede.

Desuden viste det sig, at store flokke af rastende vandfugle på søer eller havet reagerer langt mindre på en drone, end fugle, som raster på land. Derfor var det muligt at kortlægge hele søer med dronen og optælle og artsbestemme fuglene i søen. Ved Roskilde Fjord blev store flokke af dagrastende troldænder og bramgæs optalt på denne måde.

Supplement til traditionel optælling

Droner er ikke egnede til alle typer af optælling, konstaterer forskerne bag projektet, men de kan være et godt supplement, og nogle gange er optælling fra droner med zoomkamera i stor højde at foretrække.

Projektet anbefaler derfor, at droner fremover bliver brugt i forbindelse med de nationale rastefugletællinger, især i de områder, som er så svært tilgængelige, at de tidligere ofte er blevet sprunget over.

Læs rapporten om fugletælling med drone


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev