Det er ikke kun indlandsisen, der smelter i Grønland

Grønlands mange små gletsjere smelter med stor hast, og afsmeltningen stiger især i de nordlige egne, hvor temperaturstigningen er mest markant. Nu har forskere undersøgt præcis hvor meget masse, gletsjerne har tabt i de sidste årtier. Det skriver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Foto: GEUS’ glaciologer arbejder på en PROMICE klimastation på en unavngiven perifer gletsjer ved Nuuk (W. Colgan/GEUS) Foto:

Af

Udgivet

I Arktis stiger temperaturen mere end i resten af ​​verden, og det får blandt andet de allernordligske gletsjere i Grønland til at smelte i rekordfart. Det viser ny forskning anført af DTU Space i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), NASA Goddard Space Flight Center, Utrecht University, University of Bristol og Københavns Universitet.

Studiet fokuserer på gletsjere i Grønland, som ikke direkte er forbundet med indlandsisen. Disse små gletsjere udgør kun omkring fire procent af Grønlands isdækkede områder, svarende over halvanden gange Danmarks areal (72,000 km2), men de bidrager med hele 11 procent af det samlede tab af is fra Grønlands is-dækkede områder. Dermed leverer de også et stort bidrag til de globale havstigninger. Den nye viden er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters.

– Det store tab af is fra disse små gletsjere skyldes, at de er mere følsomme overfor igangværende temperaturændringer og derfor smelter hurtigere, end vi ser mange andre steder i Arktis, siger professor Shfaqat Abbas Khan fra DTU Space, der har stået i spidsen for forskerholdet bag det nye studie og er ledende forfatter til studiet i Geophysical Research Letters.

A

Nordgrønlandske perifere gletsjere taber masse med stigende hast, her ses gletsjeres udbredelse og højde i hhv. juli 1999 og 2019 (Khan et al. 2022).

Ustabile nordlige gletsjere

Det nye studie viser, at afsmeltningen af de små gletsjere er steget kraftig de seneste to årtier. Der er i gennemsnit smeltet 42,3 gigaton (milliarder ton) is bort om året fra oktober 2018 til december 2021. Til sammenligning smeltede 27,2 gigaton årligt i perioden februar 2003 til oktober 2009.

– Vi kan konstatere, at der sker en markant forøgelse af afsmeltningen af gletsjerne i det nordlige Grønland. Det viser, at der er stor ustabilitet i is-masserne, som dækker Grønland, og at der kommer et betragteligt bidrag til de globale havstigninger herfra, siger professor Shfaqat Abbas Khan og fortsætter.

– Det er foruroligende, men også ventet, at det er det allernordligste isdække på kloden, som rammes kraftigt af de igangværende temperaturstigninger. For vi kan konstatere, at det også er her, temperaturen er steget mest de seneste 20 år.

Ændringerne er registreret ved hjælp af højdemålinger med de amerikanske satellitter, ICESat og ICESat-2. Se eksempelvis herunder, hvor en flere perifere gletsjere i det helt nordlige Grønland er blevet synligt mindre fra 1999 til 2019.

Illustration: Nordlige gletsjere og iskapper bliver mindre i både areal og i højden, hvilket forskerne har målt med satellit. Gletsjernes placering ses i feltet øverst til venstre (Khan et al. 2022).

Variationer i afsmeltning

Selvom de isolerede gletsjere ikke er en del af selve Indlandsisen, er det vigtigt at regne dem med i den samlede afsmeltning fra Arktis for at regne ud præcis hvor meget, regionen bidrager til havniveaustigningerne.

Det er vigtigt at holde øje med alle afsmeltningskilder, især fordi vi ser store variationer i afsmeltningsmønstrene i forskellige dele af Grønland, fastslår seniorforsker og medforfatter til det nye studie William Colgan fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

– Mange undersøgelser har dokumenteret Indlandsisens tilstand i det seneste årti. Men selvom tab af is fra perifere gletsjere er så stor en del af Grønlands samlede istab, er der meget få undersøgelser, der dokumenterer ’sundheden’ af disse perifere gletsjere. Faktisk er vores den første højdemåling af Grønlands perifere gletsjere med lasersatellitter siden 2013, fortæller han.

Samlet set sker der en stor nettoafsmeltning af isen i Grønland som følge af den globale opvarmning, som rammer hårdere her end i andre regioner i verden. Men billedet er meget komplekst og varieret, uddyber han:

– Der er områder i Østgrønland, hvor mere nedbør i form af sne har afbalanceret is-massetabet, således at det ikke er nær så stort som i det nordlige Grønland. Det er områder i Østgrønland med høje bjerge på over 2.000 meter, som har oplevet øget nedbør i højtliggende områder.

Det opvejes dog af den proportionelt meget voldsomme afsmeltning fra de perifere gletsjere i især Nordgrønland. Til sammen mister de nu fire gange så meget masse årligt som i 2003, viser det nye studie.

Studiet er en del af en fortløbende, mangeårig indsats med at overvåge det arktiske isdækkes reaktion på den globale opvarmning og medfølgende bidrag til havniveaustigningerne. Det sker blandt andet under forskningsprogrammet Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet (PROMICE) ledet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i samarbejde med DTU Space m.fl.

Følg De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, på geus.dk.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev