Danmark kan forvente flere ulve i fremtiden

Fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet: Antallet af ulve i Danmark vil formentlig øges i de kommende år. Dette skyldes, at flere ulve indvandrer hvert år, samt at fire hunulve blev født i landet i 2021.

Ulvepar har indtil nu først og fremmest etableret sig i områder med meget skov og hede. Den biologiske bæreevne for hele Danmark er vanskelig at forudsige på nuværende tidspunkt, men vurderes at være højere end ti par/kobler, viser notatet. (Foto: Erik Hansen) Foto:

Af

Udgivet

Antallet af ulve har været svagt stigende over en årrække. For tiden vurderes der at befinde sig mellem 13 og 15 ulve i Danmark, heraf tre par.

Bestandens fremtidige størrelse vil først og fremmest afhænge af om overlevelse i fremtiden bliver tilstrækkelig høj til, at der fødes flere ulve end der dør.

På opdrag fra Miljøstyrelsen har DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet vurderet den fremtidige bestandsudvikling for ulve i Danmark. I vurderingen indgår udviklingen i indvandring af nye ulve fra Tyskland, ulvenes overlevelse i Danmark, samt ulvenes habitatkrav.

Vurderingen sammenfattes til følgende hovedpunkter:

Siden 2012, har bestandsudviklingen af ulv i Danmark været drevet af indvandring, som har kompenseret for, at dødeligheden har været højere end det, en ulvebestand kan tåle.

Frem til 2022 har bestandsvæksten også været hæmmet af et underskud af hunner. Efter at der i 2021 blev født et kuld bestående af fire tævehvalpe, forventes denne bestandsbegrænsende faktor fremover ikke at gøre sig gældende i samme grad som tidligere.

Som direkte følge af tilskuddet på fire tævehvalpe til bestanden, regnes det som realistisk, at der i løbet af 2022 vil etableres 1-3 nye ulvepar i tillæg til de tre par, som er registreret hidtil i år.

Hvorledes ulvebestanden vil udvikle sig i de kommende år vil bero på, om dødeligheden vil have et omfang som overstiger reproduktionsevnen, hvilket har været tilfældet før 2020.

Hvis ulvebestanden i Danmark vedbliver ikke at være selvopretholdende (”population sink”), vurderes det fremtidige antal ulve at komme til at tælle mellem 10 og 35 individer, afhængig af indvandringsrate, ulvenes overlevelse, samt hvor mange danskfødte ulve, som produceres per immigrant.

Hvis den danske bestand bliver selvopretholdende, vil bestanden vokse, indtil der opstår en balance mellem fødsler, dødsfald, ind- og udvandring. Hvor hurtigt bestanden evt. vil vokse, vil bero på dødelighedens størrelse. I den forbindelse vil overlevelsen for revirhævdende par være af essentiel betydning.

Den biologiske bæreevne for hele Danmark vurderes at være højere end ti par/kobler.

På grund af spredningsbarrierer og landskabssammensætning forventes der også i fremtiden kun at være reproducerende ulve i Jylland.

Notatet kan læses i sin fulde sammenhæng på: https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2022/N2022_28.pdf


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev