Antallet af bramgæs eksploderer

Foto:

Udgivet

Hvordan skal man håndtere den nærmest eksplosive vækst af de fredede bramgæs i lufthavne, på marker og i forvaltningsarbejdet? Det bliver det fokus for en temadag om bramgæs den 8 marts.

Bestanden af bramgæs, som overvintrer og yngler i Danmark, er vokset kraftigt til i antal. Inden for en kort årrække er antallet af de trækkende gæs i Danmark tidoblet, og der er nu cirka 250.000 overvintrende fugle.

Det har skabt problemer for blandt andet landbrug og flysikkerhed. Derfor inviterer Miljøstyrelsen til en temadag om forvaltning af bramgås i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Temadagen skal skabe overblik over udviklingen i bestanden og de problemer med skader på afgrøder og forstyrrelser af flytrafikken, som gæssene forårsager. Desuden vil nye forsøg med forvaltningsmæssige rammer og tiltag blive præsenteret.

Gener for landbrug og flytrafik

De mange gæs giver konflikter med landbrugsinteresser, fordi fuglene fouragerer på blandt andet græsarealer og vinterafgrøder. Det går især ud over vintersæd, frøgræs, raps og græs, og landmændene kan derfor opleve et udbyttetab som følge af de mange gæs.

I lufthavnene er de store fugle også et problem. En gås på 2-3 kilo i jetmotor på et fly kan have katastrofale konsekvenser, og derfor deltager repræsentanter for lufthavnsbranchen også i temadagen.

Bestanden af bramgæs, som overvintrer og yngler i Danmark, er vokset kraftigt til i antal. Inden for en kort årrække er antallet af de trækkende gæs i Danmark tidoblet, og der er nu cirka 250.000 overvintrende fugle.

Tid: den 8. marts 2022, kl. 09.30-16.45

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev