Andefugle fyldt med evighedsgift

Fra Dansk Ornitologisk Forening: I Danmark er der de seneste måneder målt så høje værdier af flourstofferne PFAS i andefugle, at jægere er blevet frarådet at spise fugle og dyr nedlagt på Harboøre Tange og Agger Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet. Og jagten i de to statsejede områder er indstillet indtil videre.

Foto:

Udgivet

Evighedskemikaliet PFAS er registreret mange steder i den danske natur, og i følge Dansk Ornitologisk Forening, DOF, der det farlige kemikaliestof også fundet i mange fugle, blandt andet i vilde ænder pog gæs og det risikerer at betyde jagtstop i en række naturområdet, blandt andet langs Vestkysten.

DOF opfordrer til, at man undersøger om de arter, der lever højt oppe i fødekæderne med alderen ophober stigende mængder af PFAS, og de fremhæver, at disse undersø’ghelser særligt bør rettes mod havørne, skarven, ederfugle, måger og terner, der alle foruragerer i områder, som er kendt forurenet med PFAS.

Jagt indstillet efter PFAS-fund

Naturstyrelsen indstillede i jagtsæsonen 2022/2023 al jagt på gæs, svømmeænder, snepper, bekkasiner, harer og råvildt på Harboøre Tange og Agger Tange, fordi der i de to områder var konstateret PFAS over grænseværdien i svømmeænder, kreaturer og flere steder i miljøet. Blandt andet blev der fundet PFAS i havtorn og i grøntsager i Thyborøn.

Medlemmerne af Thyborøn-Harboøre Jagtforening og Agger Jagtforening må i skrivende stund (medio januar 2023, red.) kun nedlægge ræv og mårhund som led i regulering. Og de bliver frarådet at spise kød fra vildt nedlagt på tangerne, kød som de måtte have i fryseren fra tidligere jagtsæsoner.

Analyser af brystkød og lever fra pibeænder, gråænder, krikænder og spidsænder nedlagt på Harboøre Tange i december 2022 viser et indhold af PFAS, som overskrider grænseværdien op til 28 gange.

De seneste analyseresultater af svømmeænder fra Agger Tange og Vest Stadil Fjord er endnu ikke offentliggjort, men ventes at blive præsenteret i løbet af januar.

Også på Nyord ved Møn blev der mod årets slutning i 2022 nedlagt svømmeænder, der blev analyseret for PFAS. Her viste det sig, at kun 1 ud af 10 nedlagte andefugle havde et PFAS-indhold omkring grænseværdien.

Bedømt ud fra de aktuelle analyser lader det til, at forureningen med PFAS i vandmiljø og kystområder er størst i den vestlige del af Danmark.

Læs hele artiklen her:

Fugle flyver omkring med PFAS – Dansk Ornitologisk Forening (dof.dk)


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev