150.000 m3 sand skal lukke munden på Vesterhavet

Denne tekst er bragt med tilladelse fra mitfritdshus.dk og Fritidshusejernes Landsforening.

Foto:

Udgivet

Et af Danmarkshistoriens største kystsikringsprojekter er i fuld gang ved vestkysten i Hjørring.

I 40 dage hen over vinteren vil sandsuge ren Freja R sandfodre på seks meters dybde ud for Nørlev Strand. I alt skal der i år fordeles 150.000 m3 sand på tre forskellige lokaliteter – ud for Nr. Lyngby og Mårup og nord for Lønstrup.

Her håber Hjørring kommune at sandfodre i et omfang, så det kan matche de mængder af sand, som Vesterhavet sætter til livs. Sandet hentes op af sejlrenden i Hirtshals Havn og sejles sydpå, hvor det klappes eller pumpes ud på de tre lokaliteter. 2 mio. kr. fra sommerhusejere.

Projektet finansieres i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, staten og en række grundejerforeninger i området. Kommunen betaler ca. 2,7 mio. kr. til projektet, og grundejerne har lagt godt 2 mio. kr. i den fælles kasse for at sikre de ca. 2.000 sommerhuse, der er berørt af projektet. Og det er ikke et sekund for tidligt.

Ved Nørlev ligger flere huse allerede i dag ude på kanten, kun beskyttet af den hårde kystsikring med sten og det sand, der nu pumpes ind. Mange i området har allerede set deres hus forsvinde i dybet under en vinterstorm.

100 meter ædt på 50 år

– Vi har set kysten trække sig tilbage de sidste mange år. Ved Lønstrup og Nørlev har havet de sidste 50 år ædt mere end 100 meter land, siger naturmedarbejder i Hjørring Kommune, Christian W. Kærsgaard til TVNord.

Han håber, at sandfodringen som minimum kan opveje de sand mængder, som havet sætter til livs. – På længere sigt håber vi også at lægge endnu mere ud, så vi måske kan få noget af kysten tilbage.

Hjørring Kommune har p.t. budget til at sandfodre i to et halvt år. Årets projekt ventes afsluttet i marts. Du kan følge sandsugerens arbejde via den gratis app VesselFinder lite.

Søg på fartøjet ‘Freja R.”

Millioner på vej til kystsikring
90 mio. kr. er på vej fra Kystdirektoratet til 14 kystsikringsprojekter over hele
landet.
De 90 mio. kr. udgør den statslige pulje til medfinansiering af digelag og kommunale kystsikringsprojekter, som var afsat til formålet i 2021.
De 14 udvalgte projekter er fordelt over hele landet fra Hjørring til Sakskøbing. Nogle er meget omfattende og gennemføres over en årrække.
21 mio. til Nordsjælland
Det gælder projektet Nordkystens fremtid, som strækker sig over de tre nordsjællandske kommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør og modtager det største beløb på i alt 21 mio. kr. Projektet fik også støtte i 2020.
Et digelag i Tønder Kommune har fået bevilget 18 mio. kr., mens ca. 5 mio. kr. går til et sluseprojekt, der skal forebygge oversvømmelser i Sakskøbing. De øvrige 11 projekter fordeler
sig med to i Jylland, tre på Fyn og seks på Sjælland.

Ny runde i 2022
Der kan søges tilskud igen i 2022, hvor puljen er på i alt 150 mio. kr. Kystdirektoratet vurderer og udpeger de projekter, som støttess.


Skriv et svar


Skoven der har fået vokseværk

04. okt. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Havet rundt om Danmark er fyldt med plankton, ikke mikroplast

11. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Ulve angreb husdyr i 32 tilfælde i 2022

10. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Skarven er i tilbagegang i Danmark

08. mar. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Fugleglade turister får sikret attraktivt kiggespot

28. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Minister til kamp mod spøgelsesnet

25. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

23. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig

UNESCO verdensarv i de nordsjællandske skove opgraderes

21. feb. 2023 - af Martin Hoffmann Kønig
Naturavisens nyhedsbrev